Historie

Begin jaren ’80 was er een enorme groei in de tennissport, ook in onze regio. Om ’s winters te kunnen tennissen was men aangewezen op indoortennis, omdat al-weather banen nog nauwelijks aanwezig waren.

In Lieshout, Aarle-Rixtel en Beek en Donk, inmiddels gefuseerd tot de gemeente Laarbeek, waren destijds nog geen faciliteiten om in de winter te tennissen. Voor de twee bevriende ondernemers, Peter Swaanen en Antoon Leenders, die in hun vrije tijd ook plezier beleefden aan de tennissport was dit aanleiding om de mogelijkheden van wintertennis binnen Laarbeek te realiseren. Er was voldoende animo voor tennis aangezien elke kern al beschikte over een goedlopende tennisclub voorzien van gravelbanen. Bovendien was er in de kern van het huidige Laarbeek nog grond beschikbaar voor het bouwen van een tennishal. Zo werd dan ook op 31 maart 1984 Tennishal d’n Ouwe Toren in Beek en Donk geopend. De tennishal beschikte toen over 4 binnenbanen, een vergaderzaal en een ruime kantine. Er werd gestart met verschillende competities en toernooien en al snel bleek dat vier banen te weinig waren om alle activiteiten te kunnen huisvesten.

In 1988 werd de hal dan ook al uitgebreid met 2 binnenbanen en een extra kantine waardoor voldaan kon worden aan de vraag van de huurders voor een vast baancontract en de bestaande competities en toernooien konden worden uitgebreid.

In 2000 kwam Bart van de Rijdt als een derde partner in de onderneming en hij nam de exploitatie voor zijn rekening.

In 2002 werd Tennishal D’n Ouwe Toren omgedoopt in D’n Ouwe Toren Tennis & Squash vanwege de uitbreiding van de tennishal met drie squashbanen. Tegelijk met deze uitbreiding is ook de tweede kantine aangepakt. Deze is voorzien van een eigen keukentje, extra geluidsisolatie en een nieuwe ventilatie, waardoor deze uitermate geschikt is voor informatie-bijeenkomsten zoals vergaderingen en cursussen.

In de zomer van 2007 zijn we wederom aan het bouwen/verbouwen geweest. Het dak van baan 1 t/m 4 doorgetrokken tot boven de kantine. Het platdak heeft plaats gemaakt voor een verdiepingsvloer en boven de kantine bevindt zich nu een woning. Tevens is de kantine zelf helemaal opgefrist en is het sanitair vernieuwd.